023 8200 370 / 06 3002 2500 info@customoffice.nl

KANTOOR VERBOUWING, RENOVATIE & INRICHTING

Veel bedrijven krijgen vroeg of laat te maken met een kantoor verbouwing. Door groei of nieuwe ontwikkelingen, veranderde (tijdelijke) omstandigheden zoals COVID-19 of bijvoorbeeld bij een verhuizing tengevolge van het aflopen van een huurcontract. Wie doet wat? Uitbesteden of zelf doen? Wat zijn de verbouwingskosten en mogelijkheden?

Wanneer u besluit tot een kantoor verbouwing van uw huidige of toekomstige kantoor krijgt u te maken met een kantoorrenovatie ofwel  een kantoorinrichting. Beide termen ‘kantoorrenovatie’ en ‘kantoorinrichting’ lijken misschien twee bijna identieke dingen, maar in feite zijn het twee heel verschillende processen!

Kantoorinrichting

Er zijn er drie verschillende soorten kantoorinrichtingen of fit-outs te onderscheiden. Dit is afhankelijk van het stadium van ontwikkeling waarin uw gebouw zich bevindt. Maar ook van de vele processen die betrokken zijn bij het geschikt en veilig maken van een gebouw om in te werken.

  • Casco gereed: Bij dit soort fit-outs wordt de betonnen basisstructuur van het gebouw in basis gereed gemaakt voor het doelgebruik. Bij een “Casco gereed”-inrichting is de ‘schil’ of casco van het gebouw volledig voorbereid op het beoogde gebruik door de aanwezigheid van de basis mechanische en elektrische installaties.
  • Categorie A: Een categorie A-uitrusting is de volgende stap na casco gereed. In deze fase worden meer complexe mechanische en elektrische werkzaamheden toegevoegd, zoals verlichting. Ook verhoogde vloeren en verlaagde plafonds worden tijdens het categorie A-proces aangebracht, samen met toiletten, branddetectiesystemen en airconditioningunits. Na deze fase is de ruimte in principe volledig functioneel en klaar om te worden ingericht.
  • Categorie B: Dit is het type fit out dat het meest lijkt op kantoorrenovatie, waarbij de laatste details, zoals meubilair, worden toegevoegd en het interieur ontwerp verder wordt verfijnd en gedetailleerd. De term “Categorie B Fit Out” wordt gebruikt om de inrichting, het meubilair en de fijnere details te beschrijven die worden toegevoegd aan een ruimte die nog niet over bestaand meubilair beschikte.

Kantoorrenovatie

Een kantoorrenovatie is het strippen van een reeds bestaand gemeubileerd kantoor en het vervolgens verbouwen en inrichten om te voldoen aan de veranderende behoeften van een (nieuwe) bewoner. Misschien heeft het kantoor in de loop der jaren slijtage opgelopen, willen ze hun merkimago beter integreren in hun werkruimte of sluit dit niet aan bij het merkimago en gebuik van een nieuwe bewoner, ofwel hebben ze door de groei van hun personeelsbestand behoefte aan nieuwe technieken of een ander kantoorconcept zoals het ‘hybride werken‘ om de ruimte beter te benutten.

Supervisie

Custom Office is uw partner en adviseur in elke fase van een kantoor herhuisvesting project, vanaf het beoordelen en selecteren van bestaande en nieuwe kantoorruimte, het interieurontwerp, het bepalen van het kantoor verbouwingbudget en het begeleiden van de kantoor verbouwing en de (interne) verhuizing(en). Als uw projectmanager, supervisor, budget- en planningsbewaker en FF&E inkoper zorgen wij ervoor dat het proces vloeiend verloopt en onduidelijkheden tijdens de verbouwing snel worden opgelost. Onze heldere interieur-, kosten- en planning advies en terugkoppeling tijdens de verbouwing stelt u in staat om tijdig aanpassingen of wijzigingen in uw verbouwings- en inrichtingsplannen aan te brengen als dat nodig is.

Zo kunt u zich blijven concentreren op uw kernactiviteiten, terwijl u toch altijd het overzicht behoudt.

interieurfoto kwaliteits-controle-bureau naaldwijk
Moderne Kantoorruimte met glazen wanden voorzien van fotofolie

Verbouwen zonder zorgen

Omgevingsvergunning

Bij een kantoor verbouwing komt vaak veel meer kijken dan men denkt. Zelfs het verplaatsen en optimaliseren van werkplekken kan grote gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld aan reparaties aan plafonds en vloeren of verbetering van de kantoorakoestiek. Maar ook aanpassingen aan installaties zoals verlichting, data, airconditioning en beveiligingssystemen.
Wanneer dit zonder de juiste tekeningen gebeurt, kan dit tot fouten leiden.

De werkplekindeling en inrichting moeten voldoen aan de regelgeving voor het inrichten van kantoorruimte. Bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld COVID-19, kunnen er toe leiden dat deze worden aangescherpt. Ook kunnen er vergunningen benodigd zijn zoals een Omgevingsvergunning of Gebruiksmelding.

 

Gebruiksmelding

Een gebouw dient brandveilig te zijn bij ingebruikname. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding of ‘melding brandveilig gebruik’ is van toepassing wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk verblijven.

Omgevingsvergunning

In sommige risicovolle situaties is naast een gebruiksmelding ook een omgevingsvergunning vereisd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebouw een bepaalde vorm van overnachtings- of dagverblijf biedt. Ook in veel andere situaties is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer er ingrijpende bouwkundige werkzaamheden plaats vinden of het gebouw een monument betreft. U kunt via het omgevingsloket online checken of er een omgevingsvergunning nodig is voor uw renovatie.

Wanneer er een omgevingsvergunning nodig is kan dit zeer vertragend werken op uw planning. Een aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning kan maximaal 26 weken duren (uitgebreide procedure in plaats van reguliere procedure). Bovendien brengt de gemeentes leges in rekening voor de aanvraag.

De gemeente kan nadere voorwaarden aan het brandveilig gebruik stellen in aanvulling op de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012.
Die aanvullende voorwaarden hebben vaak betrekking op het maximaal aantal personen dat tegelijk in het gebouw aanwezig mag zijn.

Leveranciers druk

Leveranciers en aannemers schetsen vaak een verkeerd beeld van de kosten, planning en situatie en zetten u onnodig onder druk om beslissingen te forceren. Onze projectmanagers zorgen ervoor dat alles op tijd komt en besparen u veel tijd, extra kosten en frustratie tijdens een verbouwing of renovatie.

Onze projectmanagers houden met alles rekening, zoals met de aanwezigheid en (her)gebruik van bestaande inrichting, bewoond of onbewoond situatie, (uitbreiding van bestaande) installaties als data, beveiliging, ventilatie, verlichting en regelgeving als Arbo en het Bouwbesluit.

 

 

Grootschalige renovatie en transformatie van een loods tot kantoor inclusief hetopenen van de verdiepingsvloer en het aanbrengen van de daklicht ten behoeve van voldoende daglichttoetreding op de begane grond

kosten van een kantoor verbouwing

In een kantoorruimte komen vele verschillende elementen bij elkaar die het kantoor aantrekkelijk en uitnodigend maken en tegelijkertijd uw medewerkers productief houden. Als u een kantoor heeft en de indeling of structuur wilt veranderen, of als uw bedrijf groeit en wilt uitbreiden, overweegt u misschien een commerciële kantoor verbouwing. Door het kantoor te verbouwen of renoveren kunnen lange termijndoelen worden ontvouwen en tot leven komen.

Een kantoor verbouwing kan bestaan uit eenvoudige of cosmetische verbeteringen die niet al te veel kosten hoeven te kosten. Daarentegen kunt u grootschalige veranderingen overwegen die een wijziging van de constructie of de indeling van de ruimte zelf inhouden. In dit geval zullen de kosten aanzienlijk hoger zijn.

De eerste overwegingen

De uiteindelijke kosten van uw kantoor verbouwing zullen afhangen van wat u precies wilt gaan doen. Met dit in gedachten, is het belangrijk om te bepalen wat u precies hoopt te bereiken met deze kantoor verbouwing. Beantwoord eerst een aantal essentiële vragen voordat u aan een kantoor verbouwing begint:

  • Betreft het een verhuizing naar een nieuwe kantoor of een verbouwing van een bestaand kantoor?
  • Betreft het een wijziging van functie of was het altijd een kantoor?
  • Wat is het Programma van Eisen en wensenpakket van uw bedrijf?
  • Wat was het hoofddoel van de kantoor verbouwing? (uitstraling, grootte, indeling, enzovoorts.)
  • Bent u de eigenaar van het gebouw of bent u huurder?

 

Verbouwing van een verhoogde vloer voor een lounge annex brasserie ruimte ten behoeve van een ICT kantoor. De verbouwingskosten voor verouderde installaties kunnen vaak bij de verhuurder worden neergelegd.
De laatste vraag is vrij belangrijk, aangezien bepaalde verbouwingskosten kunnen worden gedekt door de verhuurder van het gebouw, met inbegrip van kosmetische aanpassingen, nieuwe scheidingswanden of armaturen, enzovoort. Als u verhuist naar een nieuwe locatie, zijn deze kosten over het algemeen ondelhandelbaar voordat u het huurcontract tekent.

Een ander punt om over na te denken is de leeftijd van uw gebouw. Als u een ouder gebouw verbouwt, zal het waarschijnlijk meer gaan kosten. Niet te vergeten dat je misschien dingen tegenkomt die je niet verwachtte, zoals asbest, Dit kan een behoorlijke kostenpost en vertragende factor zijn en dient zo snel mogelijk te worden onderkend en aangepakt.

Werk uitbesteden: architecten en aannemers

Kosten: 20-25% van uw totale budget

Als u grootschalige veranderingen wilt doorvoeren, overweegt u waarschijnlijk een architect of aannemer in te huren. Het uitbesteden van werk zal tussen de 20-25% van uw budget kosten.

Als u bijvoorbeeld een budget van €100.000 hebt voor de verbouwing van uw kantoor, zet dan ten minste €25.000 opzij om uw architect of aannemers te betalen. Werken met een professional is altijd aan te raden ter voorkoming van misstappen of grote problemen tijdens de verbouwing. Elke kantoor verbouwing moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en dient brandveilig te zijn. Daarnaast is er vaak een Gebruiksmelding of Omgevingsvergunning verplicht. Een bouwkundige adviseur of architect kan u helpen bij het verkrijgen van vergunningen, het begrijpen van lokale en stedelijke bouwvoorschriften en  voorkomen dat u in aanraking komt met de wet.

 

Verbouwing van een verdiepingsvloer tot "open office" met zwevende akoestische plafondeilanden voorzien van inbouwspots en geluidsapparatuur. Vaak wordt er bezuinigd op de verbouwingskosten op akoestiek, verlichting en geluidsinstallatie.
Elektriciteits- en verlichtingskosten

Kosten: €150 – €300 per aansluitpunt

Natuurlijk is het hebben van up-to-date en functionerende elektriciteit en verlichting in uw kantoor absoluut essentieel voor een goede werking van uw bedrijf. Alle verbouwingsprojecten die verplaatsing of herschikking van elektrische werkzaamheden vereisen moeten voldoen aan NEN 1010. NEN 1010 geeft eisen voor het ontwerp en de aanleg van elektrische laagspanning installaties zodanig dat een bedrijfszekere installatie wordt verkregen, zonder gevaar voor elektrische schok (elektrocutie) en zonder het risico dat brand wordt veroorzaakt. Om problemen met de wet te voorkomen is het verstandig om alle elektrische werkzaamheden aan een erkende elektra installateur uit te besteden. Houd daarom rekening met de kosten die gepaard gaan met het inhuren van een elektricien.

Een andere opmerking is dat een slechte verlichting voor ongeschikte verlichting op de werkplek kan zorgen en een onprettige beleving van de kantoorruimte. Goed afgestemde verlichting creëert sfeer en een comfortabele en uitnodigende omgeving voor uw medewerkers, en maakt indruk op potentiële klanten.

Basis verlichting kost tussen de €150 – €300 per aansluitpunt of armatuur.
Duurdere ontwerpen of armaturen komen in een hogere schaal.

Vloerafwerking

Kosten: €22 – €130 per vierkante meter

De kosten van vloeren variëren sterk en zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals de grootte van uw kantoor en het materiaal waarmee u wilt werken. Er zijn tal van geschikte vloerafwerkingen voor kantoren zoals vinyl, tapijttegels, rubber, gietvloeren, parket of keramische tegels. Vloerafwerkingen uit het lagere segment kosten tussen de €22 – €75 per vierkante meter, meestal tapijttegels en vinyl. Als u een milieuvriendelijke of duurdere optie overweegt, zoals hardhout, kurk, keramiek of bamboe, kunnen deze materialen oplopen tot €110 – €130 per vierkante meter.

 

 

Eenvoudige informele pauzeruimte voorzien van aanrecht, vaatwasser en koelkast
 

Wanden

Kosten: €110 – €1.200 per vierkante meter wand

Net als bij vloeren, zal het renoveren of toevoegen van wanden aan uw commerciële kantoorruimte sterk variëren in kosten, afhankelijk van wat u zoekt, wat er momenteel aanwezig is in de ruimte, evenals de materialen die u kiest om mee te werken. Een eenvoudige dichte scheidingswand kost ongeveer €110 per vierkante meter, terwijl wanden die gebruik maken van hoogwaardige designelementen, zoals glas, een veelvoud zullen kosten om te installeren.

In dit geval, loop je tegen prijzen aan variërend tussen de €600 – €1.200 per vierkante meter wand. Deze prijzen zijn mede sterkt afhankelijk van de omvang en de bereikbaarheid van de werkvloer: Bijvoorbeeld het plaatsen van een enkele glazen scheidingswand op de 4e verdieping van een kantoorgebouw zal per vierkante meter vele malen duurder zijn dan een grotere bestelling op de begane grond. Houd hier rekening mee wanneer u nadenkt over de soorten wanden die u in uw kantoor wilt toepassen door deze bijvoorbeeld in uw ontwerp met mate toe te passen.

Keuken en badkamer

Keuken kosten: €5.000 – €25.000

Badkamer kosten: €15.000-  €20.000

Met de veranderende functie van het kantoor naar clubhuis is het hebben van een keuken in of naast uw kantoor gemeengoed geworden. Het zorgt ervoor dat uw medewerkers zich gewaardeerd voelen en het versterkt het onderlinge sociale contact en het “thuis” gevoel. De grootte van uw keuken hangt af van de grootte van uw bedrijf en de inrichting van de keuken. Voor kleine kantoorruimtes kan een pantry of kitchenette met een koelkast en een gootsteen al heel goed werken. Voor anderen heb je misschien een aanrecht, een kookplaat, quooker, vaatwasser, magnetron of andere gemakken nodig die je ook in een thuiskeuken vindt. Bepaal uw behoeften en stem uw budget hierop af.

Naarmate meer mensen worden gestimuleerd om met de fiets naar kantoor te komen of te sporten tijdens het werk neemt de behoefte om een badkamer met verkleedruimte en lockers op kantoor toe. De kosten voor het installeren van een badkamer worden grotendeels bepaald door het loodgieterswerk. Een badkamer met één douchecabine kan tussen de €9.000 en €18.000 kosten. U kunt overwegen een douche te installeren als uw kantoor strikte werktijden heeft of als er een fitnessruimte in het gebouw is. Het installeren van een douche kan tussen de € 4.500 en € 6.500 kosten.

 

 

 

 

Gemiddelde kosten complete kantoor verbouwing of renovatie

Kosten: €220 – €1.450 per vierkante meter

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel een kantoor verbouwing of renovatie kost, aangezien de prijzen variëren naargelang de omvang van de verbouwing en het type kantoormeubilair dat een bedrijf kiest.

In onderstaande tabel treft u ter indicatie per onderdeel de gemiddelde kosten per vierkante meter vloeroppervlak aan op 3 verschillende afwerkingsniveau’s.

Service

Bouwtekening Icoon

Project Management

Onze projectmanagers regelen de  verbouwing of herhuisvesting van uw kantoor tot en met de inrichting en verhuizing.
Computer werkplek Icoon

Werkplek Optimalisatie

Met werkplek optimalisatie zorgen we voor een optimale indeling van uw kantoorruimte en ideale opstelling van uw werkplekken.
Icoon van een Interieur van een fauteuil met staande lamp

Interieur Ontwerp

Onze interieur ontwerpers staan garant voor een stijlvol interieur ontwerp en houden rekening met al uw wensen en eisen.
Icoon van een kantoor met een verfroller

Kantoor Verbouwing

Wij begeleiden de kantoor verbouwing vanaf  de bouwtekeningen, inkoop en bouw coördinatie, tot aan de oplevering.
Kantoorhuisvesting onder een vergrootglas Icoon

Kantoor Huisvesting Advies

Met onze Kantoorhuisvesting Advies Service behaalt u het beste rendement uit uw bestaande of nieuwe kantoorhuisvesting.
Icoon van 3 verschillende kantoorgebouwen naast elkaar

Gebouw Beoordeling

Elk gebouw is anders. Daarom is het ene gebouw beter voor uw bedrijf geschikt dan het andere. Wij zoeken voor u uit waar de verschillen zitten.

kantoorverbouwing begeleiding 

Sinds 1994 adviseert Custom Office bedrijven bij het beoordelen van het meest geschikte kantoor, het realiseren van de ideale werkomgeving, het stylen en ontwerpen van inspirerende interieurs, het begeleiden van kantoorverbouwingen en het organiseren van  interne of externe verhuizingen.

Panorama nachtfoto aan de thames in Londen - Skyline kantoren Londen

De inrichting van  uw kantoorhuisvesting begint hier

Meer weten?

Custom Office begeleidt en adviseert bedrijven bij de inrichting van kantoorhuisvesting. Neem met ons contact op voor een vrijblijvend advies en offerte.

info@customoffice.nl
023 - 8200 370
06 - 3002 2500

contactformulier