023 8200370 / 06 30022500 info@customoffice.nl

KANTOORRENOVATIE & KANTOORINRICHTING

Naarmate bedrijven groeien en zich ontwikkelen, kan het onvermijdelijk worden dat zij moeten moderniseren, of zelfs verhuizen naar een geheel nieuw gebouw. Als u overweegt te verhuizen of uw kantoorruimte een opknapbeurt te geven krijgt u waarschijnlijk te maken met kantoorrenovatie of kantoorinrichting. Beide termen ‘kantoorrenovatie’ en ‘kantoorinrichting’ lijken misschien twee bijna identieke dingen, maar in feite zijn het twee heel verschillende processen!

Kantoorinrichting

Er zijn er drie verschillende soorten kantoorinrichting of fit-outs te onderscheiden. Dit is afhankelijk van het stadium van ontwikkeling waarin uw gebouw zich bevindt. Maar ook van de vele processen die betrokken zijn bij het geschikt en veilig maken van een gebouw om in te werken.

  • Casco gereed: Bij dit soort fit-outs wordt de betonnen basisstructuur van het gebouw in basis gereed gemaakt voor het doelgebruik. Bij een “Casco gereed”-inrichting is de ‘schil’ of casco van het gebouw volledig voorbereid op het beoogde gebruik door het toevoegen van basis mechanica en elektrische werkzaamheden.
  • Categorie A: Een categorie A-uitrusting is de volgende stap na casco gereed. In deze fase worden meer complexe mechanische en elektrische werkzaamheden toegevoegd, zoals verlichting. Verhoogde toegangsvloeren en verlaagde plafonds worden ook aangebracht tijdens het categorie A-proces, samen met toiletten, branddetectiesystemen en airconditioningunits. Na deze fase is de ruimte nu volledig functioneel en klaar om te worden ingericht.
  • Categorie B: Dit is het type fit out dat het meest lijkt op kantoorrenovatie, waarbij de laatste details, zoals meubilair, worden toegevoegd en het interieur ontwerp verder wordt verfijnd en gedetailleerd. Het verschil is dat de term “Categorie B Fit Out” wordt gebruikt om de inrichting, het meubilair en de fijnere details te beschrijven die worden toegevoegd aan een ruimte die nog niet over bestaand meubilair beschikte.

Kantoorrenovatie

Een kantoorrenovatie is het strippen van een reeds bestaand gemeubileerd kantoor en het vervolgens renoveren en inrichten om te voldoen aan de veranderende behoeften van een (nieuwe) bewoner. Misschien heeft het kantoor in de loop der jaren slijtage opgelopen, willen ze hun merkimago beter integreren in hun werkruimte of sluit dit niet aan bij het merkimago en gebuik van een nieuwe bewoner, ofwel hebben ze door de groei van hun personeelsbestand behoefte aan nieuwe technieken of een ander kantoorconcept zoals het ‘hybride werken’ om de ruimte beter te benutten.

Supervisor

Custom Office treedt tijdens een kantoorinrichting of kantoorrenovatie op als uw projectmanager, supervisor, budget- en planningsbewaker en FF&E inkoper. Dit zorgt ervoor dat onduidelijkheden tijdens de verbouwing snel worden opgelost. Het stelt u ook in staat om tijdig aanpassingen of wijzigingen in uw verbouwings- en inrichtingsplannen aan te brengen als dat nodig is.

Zo kunt u zich blijven concentreren op uw kernactiviteiten, terwijl u toch altijd het overzicht behoudt.

Interieur kantooromgeving
Moderne Kantoorruimte met  glazen wanden voorzien van fotofolie

Verbouwen zonder zorgen

Kantoorverbouwing

Bij een kantoorrenovatie komt vaak veel meer kijken dan men denkt. Zelfs het verplaatsen van een werkplek kan grote gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld aan reparaties aan plafonds en vloeren. Maar ook aanpassingen aan installaties zoals verlichting, data, airconditioning en beveiligingssystemen.
Wanneer dit zonder de juiste tekeningen gebeurt, kan dit tot fouten leiden.

Ook kunnen er vergunningen benodigd zijn zoals een Omgevingsvergunning of Gebruiksmelding.

Gebruiksmelding

Een gebouw dient brandveilig te zijn bij ingebruikname. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding of ‘melding brandveilig gebruik’ is van toepassing wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk verblijven.

Omgevingsvergunning

In sommige risicovolle situaties is naast een gebruiksmelding ook een omgevingsvergunning vereisd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebouw een bepaalde vorm van overnachtings- of dagverblijf biedt. Ook in veel andere situaties is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer er ingrijpende bouwkundige werkzaamheden plaats vinden of het gebouw een monument betreft. U kunt via het omgevingsloket online checken of er een omgevingsvergunning nodig is voor uw renovatie.

Wanneer er een omgevingsvergunning nodig is kan dit zeer vertragend werken op uw planning. Een aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning kan maximaal 26 weken duren (uitgebreide procedure in plaats van reguliere procedure). Bovendien brengt de gemeentes leges in rekening voor de aanvraag.

De gemeente kan nadere voorwaarden aan het brandveilig gebruik stellen in aanvulling op de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012.
Die aanvullende voorwaarden hebben vaak betrekking op het maximaal aantal personen dat tegelijk in het gebouw aanwezig mag zijn.

Leveranciers druk

Leveranciers en aannemers schetsen vaak een verkeerd beeld van de kosten, planning en situatie en zetten u onnodig onder druk om beslissingen te forceren. Onze projectmanagers zorgen ervoor dat alles op tijd komt en besparen u veel tijd, extra kosten en frustratie tijdens een verbouwing of renovatie.

Onze projectmanagers houden met alles rekening, zoals met de aanwezigheid en (her)gebruik van bestaande inrichting, bewoond of onbewoond situatie, (uitbreiding van bestaande) installaties als data, beveiliging, ventilatie, verlichting en regelgeving als Arbo en het Bouwbesluit.

 

Service

Bouwtekening Icoon

Project Management

Onze projectmanagers regelen de  verbouwing of herhuisvesting van uw kantoor tot en met de inrichting en verhuizing.

Computer werkplek Icoon

Werkplek Optimalisatie

Met werkplek optimalisatie zorgen we voor een optimale indeling van uw kantoorruimte en ideale opstelling van uw werkplekken.

Icoon van een Interieur van een fauteuil met staande lamp

Interieur Ontwerp

Onze interieur ontwerpers staan garant voor een stijlvol interieur ontwerp en houden rekening met al uw wensen en eisen.

Icoon van een kantoor met een verfroller

Kantoor Verbouwing

Wij begeleiden de kantoor verbouwing vanaf  de bouwtekeningen, inkoop en bouw coördinatie, tot aan de oplevering.

Kantoorhuisvesting onder een vergrootglas Icoon

Kantoor Huisvesting Advies

Met onze Kantoorhuisvesting Advies Service behaalt u het beste rendement uit uw bestaande of nieuwe kantoorhuisvesting.

Icoon van 3 verschillende kantoorgebouwen naast elkaar

Gebouw Beoordeling

Elk gebouw is anders. Daarom is het ene gebouw beter voor uw bedrijf geschikt dan het andere. Wij zoeken voor u uit waar de verschillen zitten.

Waarom kantoorverbouwing begeleiding?

Custom Office is de #1 service provider voor de kantoorhuisvesting. Sinds 1994 begeleiden we bedrijven bij het vinden van het meest geschikte kantoor, het vormgeven van bestaande en nieuwe interieurs, het coördineren van kantoorverbouwingen en bij de organisatie van interne of externe verhuizingen.

Panorama nachtfoto aan de thames in Londen - Skyline kantoren Londen

Meer weten?

Wij zijn de full service provider voor de kantoorhuisvesting en helpen u graag bij een verandering van uw huisvesting.

info@customoffice.nl
+31 (0) 23-8200370
+31 (0) 6-30022500

contactformulier

1 + 1 =