023 8200370 / 06 30022500 info@customoffice.nl

KANTOORHUISVESTING PROJECTMANAGEMENT

Kantoorontwerp & Realisatie

Custom Office begeleidt het gehele proces van de kantoorrenovatie en -inrichting bij een verandering of aanpassing aan uw kantoorhuisvesting. Met onze projectmanagement service brengen wij uw huidige en gewenste kantoorhuisvesting in beeld, inclusief:

Onze projectbenadering brengt alle vereiste vaardigheden en diensten samen, zodat u zich kunt concentreren op het runnen van uw bedrijf, in plaats van het beoordelen van meerdere offertes en leveranciers. Custom Office manage uw kantoorrenovatie naadloos: Vanaf de eerste evaluatie van uw pand en ontwerpconcepten tot de voltooiing van uw kantoorinrichting.

Op tijd en binnen budget

Wanneer uw ruimtebehoefte en programma van eisen bepaald  zijn beoordelen wij uw (toekomstige) kantoorruimte op technische en ruimtelijke geschiktheid, renovatiekosten en -tijd. Vervolgens ontwikkelen we samen met de opdrachtgever de plattegronden met de indeling en de tekeningen voor het interieurontwerp.

Één aanspreekpunt

De deadlines en budgetten voor de verbouwing en inrichting worden vanaf de start van de kantoorrenovatie werkzaamheden zorgvuldig met onze projectmanagement service bewaakt opdat afwijkingen tijdig worden gesignaleerd. Traditioneel zijn er bij een kantoorrenovatie verschillende partijen betrokken voor de verschillende dienstengebieden. Daardoor kan dit leiden tot communicatieproblemen en een gebrek aan verantwoordelijkheid.
U krijgt een toegewijde projectmanager als enig aanspreekpunt. Deze projectmanager houdt toezicht op alle bouwers en leveranciers en bovendien dat alles op tijd en binnen budget verloopt:
Eén project, één bouwprojectmanager, één team = volledige verantwoordelijkheid.

Budget & planning bewaking

Naast deadline- en budgetbewaking is de projectmanager verantwoordelijk voor:

  • Voortgangsrapportage
  • Gemeente, verhuurder en andere autoriteiten
  • Kwaliteitscontrole
  • Arbo en brandveiligheid
  • Eindoplevering zodra de kantoorinrichting is voltooid

Verhuisbegeleiding

Daarnaast initiëren wij de herhuisvesting binnen uw organisatie tot en met de coördinatie van de interne of externe verhuizing.

 

werkplek eiland - akoestisch zwevend plafond
kantoorverbouwing maatwerkmeubilair pantry-postvakken-locker kast

kantoorhuisvesting Projectmanagement & Advies

PROJECTMANAGEMENT BIJ EEN KANTOORVERBOUWING

Een verandering in uw kantoorhuisvesting leidt vaak tot een kleine of grote kantoorverbouwing. Bijvoorbeeld bij het weghalen of verplaatsen van een tussenwand. Maar ook bij de verandering van een werkplekopstelling of de (her)inrichting van uw (nieuwe) kantoor.

Meestal moeten er dan ook aanpassingen plaatsvinden aan het plafond, de vloer en installaties zoals aan de verlichting, computers, luchtbehandeling en de beveiliging. Ook moeten er  indelingsplattegronden en verhuisplannen worden gemaakt.

Veel bedrijven regelen zelf een verbouwing maar hebben daarvoor niet de juiste kennis in huis.

Onze projectmanagers verzorgen de verbouwing en herhuisvesting van A tot Z. Daarbij stemmen we alle onderdelen optimaal op elkaar af.  Samen inventariseren wij uw inrichtingswensen en de benodigde ruimte. Wij stellen de planning op, maken de plattegronden en ontwerpen het interieur.

Doordat wij de hoofd- en bijzaken van elkaar gescheiden houden wordt er niets over het hoofd gezien en worden overhaaste beslissingen voorkomen. Daardoor behoudt u altijd het overzicht en controle over de verbouwing, zowel financieel als esthetisch, tot aan de verhuizing.

 

interieurfoto kantoor Amsterdam - Overleg tafel in een lege kantoorruimte

kantoorhuisvesting Projectmanagement – Werkmethodiek

HET projectteam

Het projectteam vormt de spil binnen het gehele kantoorhuisvesting project. Het projectteam neemt beslissingen over alles wat te maken heeft met de renovatie zoals ontwerpzaken, offertes, budget en planning. Vervolgens vindt vanuit het projectteam terugkoppeling plaats naar de stuurgroep, de werkgroepen en de werkvloer. De projectplanning loopt als een rode draad door de projectteam vergaderingen en is de basis voor het bepalen van de agenda punten.

Het projectteam wordt vertegenwoordigd door de ‘sleutelfiguren’ die verantwoordelijk zijn voor, en bevoegd zijn om beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot alle specifieke onderdelen die tijdens het huisvestingsproject kunnen voorkomen. Terwijl de basis van het projectteam wordt gevormd door onze projectmanager, de interieurarchitect en de huisvestingcoördinator van de opdrachtgever kunnen er diverse ‘sleutelfiguren’ worden toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld de algemene directeur en/of hoofd financiën en/of de officemanager. Tevens vindt hier vaak deelname plaats door het hoofd van de ICT, de teamleiders van de diverse afdelingen en de voorzitters van de interne werkgroepen. 

Custom Office treedt op als voorzitter van de projectteam vergaderingen. De projectteam vergaderingen vinden regelmatig plaats. Meestal komt dit elke twee weken voor. Daarnaast vinden regelmatig voortgang besprekingen op het werk of online plaats met de uitvoerende partijen, aangevuld met eventuele besprekingen met afzonderlijke leveranciers.

Custom Office legt alle afspraken en vast in de notulen. De notulen worden elke daarop volgende projectteam vergadering goedgekeurd en fungeren als contractstuk met betrekking tot de voortgang en de genomen beslissingen.

OVERLEG INTERNE WERKGROEPEN

De interne werkgroepen bereiden alle beslissingen voor welke uiteindelijk tijdens de projectteam vergadering dienen te worden geformaliseerd. De samenstelling van de interne werkgroepen kan per onderneming verschillen. Evenzo worden beslissingen vaak ook door één en dezelfde persoon genomen. Terwijl de werkgroep ICT meestal voorkomt (bekabeling, inrichting computerruimte, actieve componenten) zien wij ook andere werkgroepen zoals communicatie, audiovisuele middelen, catering, ARBO, kunst, verhuizing en postkamer.

DE STUURGROEP

De stuurgroep is het hoogste orgaan. In de eerste plaats rapporteert het projectteam aan de stuurgroep. De stuurgroep kan beslissingen van het projectteam herroepen of bijsturen op strategische en “company policy” gronden. De stuurgroep wordt meestal vertegenwoordigd door de algemene directeur/voorzitter en/of het algemene bestuur en/of de internationale “board of directors”.

Service

Bouwtekening Icoon

Project Management

Onze projectmanagers regelen de  verbouwing of herhuisvesting van uw kantoor tot en met de inrichting en verhuizing.

Computer werkplek Icoon

Werkplek Optimalisatie

Met werkplek optimalisatie zorgen we voor een optimale indeling van uw kantoorruimte en ideale opstelling van uw werkplekken.

Icoon van een Interieur van een fauteuil met staande lamp

Interieur Ontwerp

Onze interieur ontwerpers staan garant voor een stijlvol kantoorontwerp en houden rekening met al uw wensen en eisen.

Icoon van een kantoor met een verfroller

Kantoor Verbouwing

Wij begeleiden de kantoor verbouwing vanaf  de bouwtekeningen, inkoop en bouw coördinatie, tot aan de oplevering.

Kantoorhuisvesting onder een vergrootglas Icoon

Kantoor Huisvesting Advies

Met onze Kantoorhuisvesting Advies Service behaalt u het beste rendement uit uw bestaande of nieuwe kantoorhuisvesting.

Icoon van 3 verschillende kantoorgebouwen naast elkaar

Gebouw Beoordeling

Elk gebouw is anders. Daarom is het ene gebouw beter voor uw bedrijf geschikt dan het andere. Wij zoeken voor u uit waar de verschillen zitten.

Waarom kantoorhuisvesting projectmanagement?

Custom Office is de #1 service provider voor de kantoorhuisvesting. Sinds 1994 helpen wij bedrijven bij het vinden van het meest geschikte kantoor, het vormgeven van bestaande en nieuwe interieurs, het coördineren van kantoorverbouwingen en bij de organisatie van interne of externe verhuizingen.

panorama nachtfoto - Skyline van het kantorengebied in Londen

De Toekomst van kantoorhuisvesting begint hier

Meer weten?

Wij zijn de full service provider voor de kantoorhuisvesting en helpen u graag bij een verandering van uw huisvesting.

info@customoffice.nl
+31 (0) 23-8200370
+31 (0) 6-30022500

contactformulier

2 + 2 =